LỊCH NGHỈ TẾT NĂM 2023 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

http://dohalaw.vn

LỊCH NGHỈ TẾT NĂM 2023 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

LỊCH NGHỈ TẾT NĂM 2023 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

 Căn cứ theo Thông báo số  5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lịch nghỉ tết năm 2023 được tính như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội:

- Tết Âm lịch: được nghỉ từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão); Đợt nghỉ này gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định.

- Lễ Quốc khánh: được nghỉ từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch; Đợt nghỉ này gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định.

1. Đối với doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác:

- Tết Âm lịch: quyết định lựa chọn phương án nghỉ 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.

- Lễ Quốc khánh: nghỉ thứ Bảy ngày 02/9/2023 và lựa chọn 01 trong 02 ngày: thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ nhật ngày 03/9/2023 Dương lịch.

- Thông báo phương án nghỉ cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày; Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định.