Tin tức » Văn bản pháp luật » Lĩnh vực khác 19.06.2021 22:30
QUYET DINH THAM GIA BHXH
26.04.2012 16:44

DON VI DANG KY BHXH LAN DAU CAN THUC HIEN CAC BUOC SAU


CÔNG TY TNHH DOHA

Số:          /2012/ QĐ – GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                    

                Hà Nội, ngày       tháng      năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH  CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh và Quy chế thang, bảng lương công ty)

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 Căn cứ:          

- Bộ Luật Lao động Việt Nam 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ công ty;

- Nhu cầu và khả năng hoạt động  kinh doanh của công ty;

                                                .

QUYẾT ĐỊNH

 

     Điều 1:  Ban hành:

1.      Quy định V/v: Tiều chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong công ty số: 169/2010/QĐ ngày 09 tháng 09 năm 20... (có văn bản kèm theo);

2.      Thang, bảng lương công ty (có văn bản kèm theo).

Điều 2: Các quy định về chức danh và hệ thống thang, bảng lương được áp dụng thống nhất cho toàn thể cán bộ, nhân viên công ty, nhằm mục đích là cơ sở thực hiện các chế độ lương – phụ cấp - thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm khác và các chế độ phúc lợi khác trong công ty.

Điều 3: Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty và các thành viên khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như ­­ điều 3;

- L­­ưu VP ./.

GIÁM ĐỐC

 

 

ĐỖ THÁI HÁN

 Le hong nhung (Theo BHXH) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Các tin khác:
Quốc tịch [23.09.2009 10:28]
Sở hữu trí tuệ [03.09.2009 15:22]
Hôn nhân - Gia đình [03.09.2009 15:08]
Hành chính [03.09.2009 15:07]
Bảo hiểm [03.09.2009 15:06]
Chứng khoán [03.09.2009 15:01]Lên đầu trang
   Hỗ trợ trực tuyến 


Tư vấn luật đầu tư nước ngoài Tư
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ Tư
T.V thành lập doanh nghiệp T.V
Luật sư tranh tụng Luật
Tư vấn luật thuế Tư
   Tin tức pháp luật 
Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam 2010: Hỗ trợ tối đa quyền của trọng tài
2020: Việt Nam sẽ có 150 luật sư trình độ quốc tế
Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 3 năm 2010
Cấp giấy hồng mới: Cải “lùi”, khổ dân
Sửa Bộ luật Lao động phù hợp thực tiễn Việt Nam
Việt Nam hướng tới kinh tế thị trường với tốc độ cao nhất
Ngành Tòa án: Đảm bảo tính độc lập, công khai, minh bạch
Phấn đấu quyết liệt cho các mục tiêu năm 2010
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn dự kiến
Xuất khẩu lao động năm 2010: Nhiều triển vọng
   Thống kê 
 Online: 001
 Số truy cập 000675027
 
   Liên kết 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOHA
DOHA LAW FIRM
Trụ sở chính: Số 2 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 04.35569568    Fax: 04.35563050  Email: hanoi@doha.org.vn
 Chi nhánh: Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  Tel: 08.38244968 Fax: 08.38244969 Email: saigon@doha.org.vn   http://www.doha.org.vn
Copyright by Doha Law Firm