Tin tức » Dịch vụ » Tư vấn luật doanh nghiệp 19.06.2021 20:45
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhà nước
22.08.2009 09:33

1. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh :1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  Mẫu văn bản tại đây1.2. Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.

1.3. Một số chú ý và giấy tờ cần bổ sung :

- Trường hợp Công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của Công ty không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó.

- Trường hợp Công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các thành viên quy định tại Khoản 5 Điều 16 NĐ 180/2004/NĐ-CP hoặc các chức danh quản lý khác theo quy định tạiKhoản 5 Điều 15 NĐ 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ĐKKD.

- Đối với Công ty có Chi nhánh, văn phòng đại diện, sau khi đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh, Công ty phải gửi thông báo cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu Mẫu văn bản tại đâyđể đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, tên của Công ty :

2.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – Mẫu văn bản tại đây2.2. Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.

2.3. Một số chú ý và giấy tờ cần bổ sung :

- Đối với Công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, sau khi đăng ký thay đổi tên Công ty, Công ty phải thông báo cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu Mẫu văn bản tại đâyđể đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Hồ sơ thay đổi đơn vị thành viên hoặc công ty con của Công ty nhà nước

3.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – Mẫu văn bản tại đây3.2. Bản sao hợp lệ văn bản chấp thuận thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.

4. Thay đổi tên và trụ sở của các đơn vị thành viên hoặc công ty con trên Giấy chứng nhận ĐKKD của Tổng công ty nhà nước:4.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – Mẫu văn bản tại đây4.2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD với các thông tin đã thay đổi này đối với các công ty thành viên hoặc quyết định cho phép thay đổi đối với các đơn vị sự nghiệp.5. Hồ sơ thay đổi trụ sở chính của Công ty nhà nước:

5.1. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty nhà nước trong phạm vi tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi Công ty đã ĐKKD :5.1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh - Mẫu văn bản tại đây5.1.2. Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.

5.2. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty nhà nước sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi Công ty đã ĐKKD:5.2.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – Mẫu văn bản tại đâygửi tới Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty dự định đặt trụ sở chính mới và Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty đã ĐKKD.

5.2.2. Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

5.2.3. Chú ý :

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới, Công ty nộp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đã được cấp trước đây và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD mới cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi trước đây công ty đã ĐKKD.

- Sau khi nhận được bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD mới và Giấy chứng nhận ĐKKD đã cấp trước đây do Công ty chuyển tới, Phòng ĐKKD cấp tỉnh trả lại toàn bộ hồ sơ ĐKKD cho Công ty để Công ty nộp hồ sơ này cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở mới. 6. Hồ sơ đăng ký thay đổi đối với trường hợp hoán chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty với địa chỉ chi nhánh và ngược lại:

6.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – Mẫu văn bản tại đâytới Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty dự định chuyển đến.

6.2. Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.

6.3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty.

6.4. Chú ý :

· Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD:

- Công ty gửi thông báo thành lập chi nhánh đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở chi nhánh theo mẫu Mẫu văn bản tại đây

- Bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển địa điểm chi nhánh thành trụ sở chính của công ty và ngược lại,

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty và Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh đã được cấp trước đây.

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh.

· Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ, công ty và chi nhánh nộp lại Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận ĐKHĐ đã được cấp trước đây và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ mới cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi trước đây công ty và chi nhánh đã đăng ký. Sau khi nhận được bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh trả lại toàn bộ hồ sơ đăng ký cho công ty, chi nhánh để công ty, chi nhánh nộp hồ sơ này cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty, chi nhánh đặt trụ sở mới.

Tin liên quan:
Hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân [22.08.2009 10:40]
Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty hợp danh [22.08.2009 10:37]
Hồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh [22.08.2009 09:36]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã. [22.08.2009 09:34]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân [22.08.2009 09:32]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh [22.08.2009 09:31]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần [22.08.2009 09:30]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty THHH hai thành viên trở lên [22.08.2009 09:28]
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty THHH một thành viên [22.08.2009 09:27]
Hồ sơ đăng ký thành lập mới hợp tác xã [22.08.2009 09:25]


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Các tin khác:
[20.08.2009 10:06]Lên đầu trang
   Hỗ trợ trực tuyến 


Tư vấn luật đầu tư nước ngoài Tư
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ Tư
T.V thành lập doanh nghiệp T.V
Luật sư tranh tụng Luật
Tư vấn luật thuế Tư
   Tin tức pháp luật 
Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam 2010: Hỗ trợ tối đa quyền của trọng tài
2020: Việt Nam sẽ có 150 luật sư trình độ quốc tế
Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 3 năm 2010
Cấp giấy hồng mới: Cải “lùi”, khổ dân
Sửa Bộ luật Lao động phù hợp thực tiễn Việt Nam
Việt Nam hướng tới kinh tế thị trường với tốc độ cao nhất
Ngành Tòa án: Đảm bảo tính độc lập, công khai, minh bạch
Phấn đấu quyết liệt cho các mục tiêu năm 2010
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn dự kiến
Xuất khẩu lao động năm 2010: Nhiều triển vọng
   Thống kê 
 Online: 001
 Số truy cập 000674999
 
   Liên kết 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOHA
DOHA LAW FIRM
Trụ sở chính: Số 2 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 04.35569568    Fax: 04.35563050  Email: hanoi@doha.org.vn
 Chi nhánh: Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  Tel: 08.38244968 Fax: 08.38244969 Email: saigon@doha.org.vn   http://www.doha.org.vn
Copyright by Doha Law Firm