Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Đăng ký công bố chất lượng thực phẩm
04.11.2009

Danh mục thực phẩm phải công bố đối với nhà kinh doanh thực phẩm :

·         Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu nhằm kinh doanh, tiêu thụ tại Việt Nam.

·         Sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm (dụng cụ chứa đựng và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nguyên liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm này) và sản phẩm chỉ nhằm mục đích xuất khẩu cũng được khuyến khích công bố

·         Sản phẩm sản xuất trong nước, có mục đích xuất khẩu, công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm sản xuất trong nước bao gồm như sau:

·         Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam

·         Phiếu kết quả kiểm nghiệm

·         Phiếu kết quả xét nghiệm đối với nước nguồn (chỉ áp dụng với nước khoáng thiên nhiên).

·         Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm

·         Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp

·         Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm

·         Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành

·         Giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất (chỉ áp dụng với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ).

Hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm nhập khẩu bao gồm như sau:

·         Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm

·         Bản tiêu chuẩn cơ sở

·         Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ

·         Chứng nhận GMP hoặc HACCP hoặc giấy chứng nhận tương đương (nếu có)

·         Riêng đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố phải có bản sao Giấy chứng nhận của nước xuất khẩu cho phép sử dụng với cùng mục đích trên phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó và thuyết minh quy trình sản xuất.

·         Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài

·         Tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệmURL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=439

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com