Tuyên án 28 bị cáo vụ nổ súng, truy sát tại tiệm cầm đồ

http://dohalaw.vn

Tuyên án 28 bị cáo vụ nổ súng, truy sát tại tiệm cầm đồ