PHÂN BIỆT KHỞI TỐ VỤ ÁN VÀ KHỞI TỐ BỊ CAN

http://dohalaw.vn

PHÂN BIỆT KHỞI TỐ VỤ ÁN VÀ KHỞI TỐ BỊ CAN

PHÂN BIỆT KHỞI TỐ VỤ ÁN VÀ KHỞI TỐ BỊ CAN

Hiện nay có rất nhiều người nhầm lẫn giữa khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Bài viết dưới dây sẽ giúp bạn đọc phân biệt khởi tố vụ án và khởi tố bị can để tránh nhầm lẫn.

Bài so sánh dựa trên các tiêu chí như: Đối tượng khởi tố, căn cứ khởi tố, thẩm quyền ra quyết định và các giai đoạn trong quá trình khởi tố

 

Khởi tố vụ án

Khởi tố bị can

Đối tượng khởi tố

Hành vi có dấu hiệu phạm tội

Người hoặc pháp nhân có dấu hiệu phạm tội

Căn cứ khởi tố

Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ:

- Tố giác của cá nhân;

- Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;

- Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;

 

Sau khi khởi tố vụ án và có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự 2015 quy định là tội phạm thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can.

Thẩm quyền ra quyết định khởi tố

Có 04 cơ quan có quyền ra quyết định khởi tố vụ án, đó là:

- Cơ quan điều tra;

- Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

- Viện kiểm sát;

- Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm.

Có 03 cơ quan có quyền ra quyết định khởi tố bị can là:

- Cơ quan điều tra;

- Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

- Viện kiểm sát.

Giai đoạn ra quyết định khởi tố

Có 04 giai đoạn tố tụng hình sự có thể ra quyết định khởi tố vụ án là:

- Giai đoạn khởi tố;

- Giai đoạn điều tra;

- Giai đoạn truy tố;

- Giai đoạn xét xử.

 

Có 02 giai đoạn có thể ra quyết định khởi tố bị can là:

- Giai đoạn điều tra;

- Giai đoạn truy tố.

Căn cứ: Bộ Luật Hình sự 2015