Tin tức » Văn bản pháp luật » Hình sự 26.09.2021 09:55
Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành
03.09.2009 15:45

SỐ HIỆU

VĂN BẢN

TRẠNG THÁI

15/1999/QH10 Bộ luật hình sự

Thông tư liên tịch 11/2010/TTLT-BTP-BNV

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

Ban hành:

 17/06/2010

Hiệu lực:

 01/08/2010

Luật 37/2009/QH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

Ban hành:
 19/06/2009
Hiệu lực:
 01/01/2010

Nghị quyết 781/2009/UBTVQH12

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành:
 13/05/2009
Hiệu lực:
 13/05/2009

Pháp lệnh 09/2009/UBTVQH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự


Ban hành:
 27/02/2009
Hiệu lực:
 01/06/2009

Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành:
 25/12/2008
Hiệu lực:
 24/01/2009

Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo

Ban hành:
 25/12/2008
Hiệu lực:
 24/01/2009
Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

Hướng dẫn việc truy cứu Trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ

Ban hành:
 25/12/2008
Hiệu lực:
 16/01/2009
Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “ Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999

Ban hành:
 29/02/2008
Hiệu lực:
 02/04/2008

Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành:
 27/09/2007
Hiệu lực:
 07/11/2007

Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ban hành:
 08/03/2007
Hiệu lực:
 02/05/2007

Thông tư 04/2007/TT-BTC

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Ban hành:
 12/01/2007
Hiệu lực:
 12/02/2007

Chỉ thị 186/2006/CT-CA

Về công tác thi hành án hình sự

Ban hành:
 11/10/2006
Hiệu lực:
 07/11/2006

Thông tư liên tịch 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

Ban hành:
 04/08/2006
Hiệu lực:
 31/08/2006

Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành:
 27/07/2006
Hiệu lực:
 16/08/2006

Thông tư 55/2006/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ban hành:
 22/06/2006
Hiệu lực:
 20/07/2006

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

Ban hành:
 12/05/2006
Hiệu lực:
 14/06/2006

Nghị quyết 1005/2006/NQ-UBTVQH11

Về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự Binh đoàn 15, Cơ quan điều tra hình sự khu vực binh đoàn 15

Ban hành:
 09/03/2006
Hiệu lực:
 01/04/2006

Nghị quyết 1004/2006/NQ-UBTVQH11

Về việc giải thể cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 quân khu 5

Ban hành:
 09/03/2006
Hiệu lực:
 01/04/2006

Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11)

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

Ban hành:
 12/01/2006
Hiệu lực:
 14/02/2006

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự

Ban hành:
 08/12/2005
Hiệu lực:
 15/01/2006

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/VKSTC-BCA-BQP

Về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Ban hành:
 08/12/2005
Hiệu lực:
 15/01/2006

Chỉ thị 01/2005/CT-CA

Về công tác đấu tranh phòng, chống một số tội phạm hình sự của ngành tòa án nhân dân trong tình hình hiện nay

Ban hành:
 07/09/2005
Hiệu lực:
 07/10/2005

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT/VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Ban hành:
 30/08/2005
Hiệu lực:
 01/10/2005

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT/VKSTC-TATC-BCA-BQP

Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Ban hành:
 10/08/2005
Hiệu lực:
 10/09/2005

Nghị định 26/2005/NĐ-CP

Về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ban hành:
 01/07/2005
Hiệu lực:
 10/08/2005

Nghị quyết 743/2004/NQ-UBTVQH11

Về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự

Ban hành:
 02/03/2005
Hiệu lực:
 23/03/2005

Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng

Ban hành:
 24/12/2004
Hiệu lực:
 29/01/2005

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP

Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Ban hành:
 23/11/2004
Hiệu lực:
 21/01/2005

Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19)

Hướng dẫn thi hành một số Quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

Ban hành:
 05/11/2004
Hiệu lực:
 12/12/2004

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang
   Hỗ trợ trực tuyến 


Tư vấn luật đầu tư nước ngoài Tư
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ Tư
T.V thành lập doanh nghiệp T.V
Luật sư tranh tụng Luật
Tư vấn luật thuế Tư
   Tin tức pháp luật 
Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam 2010: Hỗ trợ tối đa quyền của trọng tài
2020: Việt Nam sẽ có 150 luật sư trình độ quốc tế
Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 3 năm 2010
Cấp giấy hồng mới: Cải “lùi”, khổ dân
Sửa Bộ luật Lao động phù hợp thực tiễn Việt Nam
Việt Nam hướng tới kinh tế thị trường với tốc độ cao nhất
Ngành Tòa án: Đảm bảo tính độc lập, công khai, minh bạch
Phấn đấu quyết liệt cho các mục tiêu năm 2010
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn dự kiến
Xuất khẩu lao động năm 2010: Nhiều triển vọng
   Thống kê 
 Online: 001
 Số truy cập 000685676
 
   Liên kết 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOHA
DOHA LAW FIRM
Trụ sở chính: Số 2 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 04.35569568    Fax: 04.35563050  Email: hanoi@doha.org.vn
 Chi nhánh: Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  Tel: 08.38244968 Fax: 08.38244969 Email: saigon@doha.org.vn   http://www.doha.org.vn
Copyright by Doha Law Firm