Tin tức » Văn bản pháp luật » Thuế - Tài chính - Ngân hàng 06.05.2021 05:48
Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành
03.09.2009 15:21

Số hiệu
Ngày

Nội dung

13/2008/QH11
03/06/2008
61/2007/TT-BTC 14/06/2007 Thông tư của Bộ Tài Chính số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
123/2008/NĐ/CP
08/12/2008
30 /2008/TT/BTC
16/04/2008
 84/2008/TT/BTC
 30/09/2008
 100/2008/NĐ/CP
 08/09/2008
124/2008/NĐ/CP 11/12/2008 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
134/2007/TT/BTC 23/11/2007 Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 24/2007/NĐ/CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
04/2007/QH12

21/11/2007

Luật thuế thu nhập cá nhân của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ hai
29/2008/NĐ/CP 14/03/2008 Nghị định của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế mở
14/2008/QH12 03/06/2008 Luật thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ ba
129/2008/TT/BTC 26/12/2008 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ/CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
134/2008/TT/BTC 31/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
04/2009/TT/BTC 13/01/2009 Thông tư hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo nghị định số 30/2008/NQ/CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ
36/2007/TT/BTC 11/04/2007 Thông tư của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 88/2002/TT/BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài Chính quy định thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch
03/2003/QH11 17/06/2003 Luật kế toán
148/2004/NĐ/CP 23/07/2004

Nghị định của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 nghị định số 158/2003/NĐ/CP ngày 10/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

6229/TC/TCT 24/05/2005
98/2007/NĐ/CP 07/06/2007 Nghị định của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế


Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
15/2006/QĐ/BTC 20/03/2006 Quyết định về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp
48/2006/QĐ/BTC 14/09/2006 Quyết định của Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
60 /2007/TT/BTC 14/06/2007 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành nghị định số 85/2007/NĐ/CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế
99/2003/TT/BTC 23/10/2003 Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung thông tư số 120/2002/TT/BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định 89/2002/TT/BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định 89/2002/NĐ/CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng quản lý hóa đơn
1490/TCHQ/QĐ/KTTT 18/11/2003 Quyết định của Bộ Tài Chính - Tổng cục trưởng tổng cục hải quan về việc ban hành quy trình xét miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
72/2007/TT/BTC 27/06/2007 Thông tư hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
09/2007/TT/BTM 17/07/2007 Thông tư của Bộ Thương Mại hướng dẫn thi hành nghị định số 23/2007/NĐ/CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết luật thuơng mại về hoạt động mua bán hàng hóa vè các hoạt động liên quan trực tiếp mua bán hàng hóa của doanh nghiệp tại Việt Nam
02/2007/TT/BTC 08/01/2007 Thông tư của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung thông tư số 95/2005/TT/BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ
61/2007/TT/BTC 14/06/2007 Thông tư của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
84/2008/TT/BTC 30/09/2008 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định số 100/2008/NĐ/CP ngày 08/09/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
130/2008/TT/BTC 26/12/2008 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành nghị định 124/2008/NĐ/CP ngày 11/12/2008 của CHính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
27/2008/QH12 14/11/2008 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ tư
64/2009/TT/BTC 27/03/2009 Thông tư của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2009/NDD/CP ngày 16/03/2009 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt
115/2005/TT/BTC 16/12/2005 Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 156/2005/NĐ/CP ngày 16/12/2005 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng

HỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

I. Luật thuế xuất nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành

1. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1991

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1993

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1998

4. Nghị định Của Chính Phủ Số 54-CP Ngày 28-8-1993 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổ, Bổ Sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

5. Nghị định 94/CP ngày 17/11/1998 Quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998.

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Các tin khác:Lên đầu trang
   Hỗ trợ trực tuyến 


Tư vấn luật đầu tư nước ngoài Tư
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ Tư
T.V thành lập doanh nghiệp T.V
Luật sư tranh tụng Luật
Tư vấn luật thuế Tư
   Tin tức pháp luật 
Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam 2010: Hỗ trợ tối đa quyền của trọng tài
2020: Việt Nam sẽ có 150 luật sư trình độ quốc tế
Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 3 năm 2010
Cấp giấy hồng mới: Cải “lùi”, khổ dân
Sửa Bộ luật Lao động phù hợp thực tiễn Việt Nam
Việt Nam hướng tới kinh tế thị trường với tốc độ cao nhất
Ngành Tòa án: Đảm bảo tính độc lập, công khai, minh bạch
Phấn đấu quyết liệt cho các mục tiêu năm 2010
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn dự kiến
Xuất khẩu lao động năm 2010: Nhiều triển vọng
   Thống kê 
 Online: 001
 Số truy cập 000668424
 
   Liên kết 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOHA
DOHA LAW FIRM
Trụ sở chính: Số 2 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 04.35569568    Fax: 04.35563050  Email: hanoi@doha.org.vn
 Chi nhánh: Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  Tel: 08.38244968 Fax: 08.38244969 Email: saigon@doha.org.vn   http://www.doha.org.vn
Copyright by Doha Law Firm