Tin tức » Dịch vụ » Tư vấn luật đầu tư nước ngoài 26.09.2021 09:15

Tư vấn pháp luật về đầu tư

Luật DOHA chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng, tư vấn thủ tục, soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án, ... Xem tiếp...

Hồ sơ phê duyệt, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách


Hồ sơ phê duyệt, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách


Hồ sơ phê duyệt, trình phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh (bao gồm: dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, báo cáo NCKT dự án đầu tư, báo cáo đầu tư)


Hồ sơ thẩm tra, phê duyệt báo cáo đầu tư (không xây dựng công trình)


Hồ sơ thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư


Hồ sơ thủ tục, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật


Hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình


Hồ sơ phê duyệt, trình phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư


Hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án đầu tư điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện


Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước


Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án ĐT có quy mô vốn ĐT dưới 300 tỷ đồng VN - thuộc lĩnh vực ĐT có điều kiện và quy mô vốn ĐT từ 300 tỷ đồng VN trở lên


Hồ sơ đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (nếu nhà ĐT có nhu cầu) đối với dự án ĐT trong nước có quy mô vốn ĐT dưới 300 tỷ đồng VN và không thuộc lĩnh vực ĐT có điều kiện


Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh liên quan tới chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước


Hồ sơ đăng ký đầu tư (bao gồm đăng ký lần đầu, đăng ký điều chỉnh) đối với dự án ĐT trong nước có quy mô vốn ĐT dưới 300 tỷ đồng VN và không thuộc lĩnh vực ĐT có điều kiện


Hồ sơ gia hạn chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư tại địa điểm xác định


Hồ sơ chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư tại địa điểm xác định


Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư điều chỉnh gắn với thành lập chi nhánh của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài


Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư điều chỉnh của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài


Hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư điều chỉnh của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài


Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài, thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ Tướng Chính Phủ


Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

   Hỗ trợ trực tuyến 


Tư vấn luật đầu tư nước ngoài Tư
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ Tư
T.V thành lập doanh nghiệp T.V
Luật sư tranh tụng Luật
Tư vấn luật thuế Tư
   Tin tức pháp luật 
Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam 2010: Hỗ trợ tối đa quyền của trọng tài
2020: Việt Nam sẽ có 150 luật sư trình độ quốc tế
Tình hình đầu tư nước ngoài tháng 3 năm 2010
Cấp giấy hồng mới: Cải “lùi”, khổ dân
Sửa Bộ luật Lao động phù hợp thực tiễn Việt Nam
Việt Nam hướng tới kinh tế thị trường với tốc độ cao nhất
Ngành Tòa án: Đảm bảo tính độc lập, công khai, minh bạch
Phấn đấu quyết liệt cho các mục tiêu năm 2010
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn dự kiến
Xuất khẩu lao động năm 2010: Nhiều triển vọng
   Thống kê 
 Online: 001
 Số truy cập 000685668
 
   Liên kết 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOHA
DOHA LAW FIRM
Trụ sở chính: Số 2 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 04.35569568    Fax: 04.35563050  Email: hanoi@doha.org.vn
 Chi nhánh: Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  Tel: 08.38244968 Fax: 08.38244969 Email: saigon@doha.org.vn   http://www.doha.org.vn
Copyright by Doha Law Firm