Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Dịch vụ tư vấn thuế
24.03.2009

Luật DOHA cung cấp các dịch vụ pháp lý về thuế bao gồm: lập hồ sơ, sổ sách và kê khai thuế, lập báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng, chuyển đổi, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể doanh nghiệp, ...

Tư vấn lập hồ sơ, sổ sách và kê khai thuế sau khi thành lập doanh nghiệp.

Tư vấn, thực hiện việc đăng ký mua hoá đơn giá trị gia tăng.

Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ sổ sách báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính.

Tư vấn, lập báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng.

Tư vấn, thực hiện việc quyết toán thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể doanh nghiệp.
URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=9

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com