Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Tư vấn pháp lý doanh nghiệp
24.03.2009

Tư vấn thành lập doanh nghiệp; thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, mô hình tập đoàn.

Tư vấn cơ cấu vốn góp trong công ty giữa các nhà đầu tư.

Tư vấn lựa chọn tên doanh nghiệp, thương hiệu của công ty.

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục xin cấp giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký khắc dấu pháp nhân, mã số thuế, khắc dấu chức danh, dấu mã số thuế.

Tư vấn lập sổ đăng ký cổ đông, giấy chứng nhận đăng ký phần vốn góp, cổ phiếu.

Soạn thảo hồ sơ, quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp.

Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục xin cấp giấy đăng ký kinh doanh, khắc dấu, đăng ký mã số thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh.

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, tăng giảm vốn, bổ sung ngành nghề, thay đổi người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp.

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại.

Tư vấn mua bán, sáp nhập, hợp nhất, giải thể doanh nghiệp.
URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=7

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com