Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Tư vấn pháp lý về thủ tục khai nhận thừa kế theo di chúc, khai nhận thừa kế theo pháp luật
05.11.2009

Văn phòng luật sư Doha hướng dẫn thủ tục, hồ sơ pháp lý để khai nhận di sản thừa kế như sau:

Hồ sơ:

1.     Giấy tờ chính minh tài sản của người để lại di sản thừa kế: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cổ phiếu có ghi danh…

2.     Giấy tờ của những người được thừa kế: CMND, hộ khẩu, giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch.

3.     Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế.

4.     Nếu bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi (nếu có) của người để lại di sản thừa kế đã chết thì phải có giấy chứng tử hoặc xác nhận của của chính quyền địa phương về việc những người này đã chết trước thời điểm mở thừa kế. (Nếu người để lại di sản thừa kế là Đảng viên thì có thể sử dụng lý lịch đảng viên làm cơ sở xác nhận)

5.     Di chúc hợp pháp của người để lại di sản thừa kế (trong trường hợp khai nhận thừa kế theo di chúc)

Thời gian thực hiện:

Sau 30 ngày, kể từ khi bản thông báo của phòng công chứng được niêm yết tại chính quyền địa phương mà không có khiếu nại của những người có liên quan sẽ tiến hành mở thừa kế theo quy định của pháp luật.URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=446

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com