Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Tư vấn pháp lý về việc đăng kết hôn với người nước ngoài
05.11.2009

Văn phòng luật sư DOHA hướng dẫn thủ tục pháp lý về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài :

Hồ sơ  bao gồm:

 

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu.

- Bản sao có chứng thực CMND, hộ khẩu, hộ chiếu, visa.

 

- Bản photo Giấy nhập cảnh.

 

- Phiếu khai báo tạm trú đối với người nước ngoài.

 

- Giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân của Nam và Nữ, cấp chưa quá 06 tháng. Trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì có thể thay bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại không có vợ hoặc chồng, phù hợp pháp luật của nước đó.

- Bản án ly hôn (nếu có).

 

- Phiếu khám sức khỏe tâm thần cấp chưa quá 06 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ

 

 

- Tờ khai đăng ký kết hôn (Biểu mẫu đính kèm)

 

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài) Mẫu STP/HT-2006-XNHN.2theo Quyết định số Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP (Biểu mẫu đính kèm)

 

 Căn cứ pháp lý:

 

- Luật hôn nhân gia đình năm 2000 ban hành ngày 09/6/2000; có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2001

 

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

 

- Nghị định của Chính phủ số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 

- Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

 

- Thông tư số 07/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=444

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com