Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Sở hữu trí tuệ
03.09.2009


Số hiệu
Ngày
Nội dung
Luật số: 36/2009/QH12
19/06/2009
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
50/2005/QH11
29/11/2005
Luật sở hữu trí tuệ
23/TC-TCT 09/05/1997

Thông tư của Bộ tài Chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

01/2001/TANDTC-KSNDTC-BVHTT 05/12/2001

Thông tư liên tịch của tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân, bộ văn hóa thông tin hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự trong việc giả quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại tòa án

27/2001/TT-BVHTT 10/05/2001

Thông tư của bộ văn hóa thông tin hướng dẫn thực hiện nghị định số 60/CP ngày 29/11/1996 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong bộ luật dân sự

58/TTLT-BVHTT-BTC 17/10/2003

Thông tư liên tịch của bộ văn hóa thông tin và bộ tài chính hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

04/2003/TTLT-BVHTT-BXD 24/01/2003

Thông tư liên tịch của bộ văn hóa thông tin và bộ xây dựng hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

119/2001/TT-BNN 21/12/2001

Thông tư của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính Phủ số 13/2001/NĐ/CP ngày 20/04/2001 về bảo hộ giống cây trồng mới

30/2003/TT-BKHCN

Thông tư hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đố với sáng chế /giải pháp hữu ích

825/2000/TT-BKHCNMT 03/05/2000

Thông tư được sửa đổi bổ sung theo thông tư số 49/2001/TT-BKHCNMT ngày 14/09/2001 của bộ khoa học công nghệ và môi trường hướng dẫn thi hành nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06/03/1999 về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

49/2001/TT-BKHCNMT 14/09/2001

Thông tư của bộ khoa học công nghệ và môi trường sửa đổi bổ sung một số nội dung của thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 03/05/2000 của bộ khoa học công nghị và môi trường hướng dẫn thi hành nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06/03/1999 của chính Phủ về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Số: 88/2010/NĐ-CP16/08/2010

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

105/2006/NĐ/CP
22/09/2006
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
106/2006/NĐ/CP
22/09/2009
Nghị định quy định xử phạt hành chính về sở hữu trí tuệ

 
 
 
 
 
 

Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành

URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=333

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com