Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành
03.09.2009


SỐ HIỆU

NGÀY

NỘI DUNG

33/2005/QH11 14/06/2005

Bộ luật dân sự 2005

03/2006/NQ/HĐTP 18/07/2006

Nghị quyết về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

45/2005/QH11 14/06/2005

Nghị quyết về thi hành bộ luật dân sự

158/2005/NĐ/CP 27/12/2005

Nghị định của Chính Phủ về hộ tịch

02/2004/NQ/HĐTP 10/08/2004

Nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

Pháp lệnh số: 10/2009/UBTVQH1227/02/2009
Pháp lệnh, án phí, lệ phí tòa án
70/NĐ/CP 12/06/1997

Nghị định về án phí

02/2003/HĐTP 17/04/2003

 URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=330

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com