Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành
03.09.2009


SỐ HIỆU

NGÀY

NỘI DUNG

Số: 91/2010/NĐ-CP20/08/2010

Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu23/06/1994 Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
35/2002/QH10
02/04/2002
Luật của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật lao động
122/2007/NĐ-CP
27/07/2007 Nghị địng của Chính phủ quy định danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công
72/2006/QH11
29/11/2006
Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
84/2007/QH11
02/04/2007
Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật lao động của Quốc Hội số 84/2007/QH11 ngày 02 tháng 04 năm 2007
113/2007/NĐ/CP
08/08/2007
Nghị định của Chính Phủ số quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đối, bổ sung một số điều của luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động
74/20006/QH11
29/11/2006
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật lao động của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
96/2006/NĐ/CP
14/09/2006
Nghị định của Chính Phủ hướng dẫn thi hành điều 153 bộ luật lao động về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
Thông tư liên tịch của tổng liên đoàn lao động Việt Nam /  Bộ lao động thưong binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 96/2006/NĐ-CP về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp

 

 


URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=329

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com