Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng
01.09.2009


Phần A: Một số quy định chung

Gồm các vấn đề sau:
I. Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế GTGT
II. Quy định chung về khai thuế GTGT
 
Phần B: Hướng dẫn lập hồ sơ khai thuế GTGT
Gồm các vấn đề sau:
I. Hướng dẫn lập hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT - mẫu số 03/GTGT, mẫu số 04/GTGT
II. Hướng dẫn lập hồ sơ khai thuế đốivới người nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu- mẫu số 05/GTGT
III. Hướng dẫn lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (mẫu số 01/KHBS)
IV. Hướng dẫn chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT
 
Phần C: Hướng dẫn nộp thuế GTGT
Gồm các vấn đề sau:
I. Thời hạn nộp thuế
II. Đồng tiền nộp thuế
III. Địa điểm nộp thuế
IV. Thủ tục nộp thuế
V. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt
VI. Xác định ngày đã nộp thuế
VII. Gia hạn nộp thuế

 


Hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng

URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=321

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com