Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Tư vấn pháp luật về đầu tư
28.08.2009

Luật DOHA chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng, tư vấn thủ tục, soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án, ...

Tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
 
Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài với doanh nghiệp, cá nhân trong nước.

Tư vấn đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

Tư vấn mua lại phần vốn góp doanh nghiệp Việt Nam.

Tư vấn cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá trị khác, đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán và các định chế tài chính trung gian khác.

Tư vấn lựa chọn lĩnh vực đầu tư, địa bàn đầu tư, các dự án được ưu đãi và hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam

Tư vấn thủ tục, soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tư vấn lập dự án khả thi.

Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký đầu tư, giải trình với cơ quan có thẩm quyền đạt được sự phê chuẩn của các giấy phép đầu tư.

Giới thiệu địa điểm thực hiện dự án, thủ tục và cơ hội chuyển nhượng dự án đầu tư.URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=297

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com