Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA http://dohalaw.vn

Dịch vụ luật sư
24.03.2009

Luật sư tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài các lĩnh vực liên quan đến pháp luật

- Luật sư tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài các lĩnh vực liên quan đến pháp luật.

- Luật sư tham gia tranh tụng tại Toà án các cấp trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân gia đình.
URL của bản tin này::http://dohalaw.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=11

© Dohalaw - Văn phòng luật sư DOHA contact: lawdoha@yahoo.com